English Name
Chinese Name Pinyin Name
First Names
Last Names
Lawrence Ah Mon 劉國昌 Liu, Guochang Kwok-cheong; Larry; Lawrence; Ahmon; Lau; Liu
Tony Au 區丁平 Ou, Dingping Ting-ping; Tony Au; Ou
Kenneth Bi 畢國智 Bi, Guozhi Kenneth; Bi
Chuen Yee Cha 查傳誼 Cha, Chuanyi Fu Yi; Chuen Yee Cha
Casey Chan 陳麗英 Chen, Liying Casey; L.Y.; Lai-Ying Chan; Chen
Antony Chan 陳友 Chen, You Chi To; Friendly; Friend; Yau; Yiu; Anthony Chan; Chen
Frankie Chan 陳勳奇 Chen, Xunqi Fan-Kei; Frankie; Chi Leung; Mandingo; Chan; Chen
Billy Chan 陳會毅 Chen, Huiyi Fu Yee; Billy; Wui Ngai; Wui-Ngai; Wui Ngai; Chan; Chen
Hing Kai Chan 陳慶嘉 Chen, Qingjia Heng Ka; Hing Kai Chan; Chen
Peter Chan 陳可辛 Chen, Kexin Ho Sun; Ho-Sun; Peter Chan; Chen
Jackie Chan 成龍 Cheng, Long Jacky; Jackie; Yuan Lung; Yuen Lung; Yuen-Lung; Lung; Long; Kwong Sang; Gang Shen Chan; Chen; Cheng; Sing
Gordan Chan 陳嘉上 Chen, Jiashang Ka Seung; Car-Seung; Ka-Seung; Kar Sheung; Gordan; Chan; Chen
Kam Cheong Chan 陳汗 Chen, Han Kam-Cheung; Kam Cheong Chan; Chen
Kin Tak Chan 陳建德 Chen, Jiande Kin Tak; Doug Chan; Chen
John Chan 陳健忠   Chen, Jianzhong Kin Chung; Man Yau; John Chan; Chen
Kuo Chan 陳果   Chen, Guo Fruit; Kuo; Guo Chan; Chen
Dennis Chan   陳國新   Chen, Guoxin Kwok Sun; Kwok-San; Dennis Chan, Chen
Alexander Chan   陳望華   Chen, Wanghua Mong Wah; Mong Wah; Alexander; Chan; Chen
Benny Chan   陳木勝   Chen, Musheng Muk Shing; Muk-Shing; Muk-Sing; Muk Sing; Benny Chan; Chen
Norman Chan 陳學人   Chen, Xueren Xueren; Norman; Chan; Chen
Wing Chiu Chan   陳榮照 Chen, Rongzhao Ah Chiu; Wing Chiu; Chan; Chen
Philip Chan   陳欣健 Chen, Xinjian Yan Kin; Yan-Kin; Philip Chan; Chen
Sylvia Chang   張艾嘉 Zhang, Aijia Ai Chia; Ngai-kar; Ai Cha; Aijia; Sylvia; Cheung; Shang; Zhang
Kufoo Chang   張錚 Zhang, Zheng Tseng; Tsang; Ku Foo; Kufoo; Zhang
Bryan Chang 張偉雄 Zhang, Weixiong Wai Hung; Bryan; Chang; Zhang
Pou Soi Cheang 鄭保瑞 Zheng, Baorui Soi; Pou Soi; Poi-Shui Cheang; Cheng; Zheng
Angie Chen   陳安琪 Chen, Anqi On-Kei; Angela; Angie; Chan; Chen
Teddy Chen   陳德森 Chen, Desen Tak Sum; Tak-Sum; Teddy; Chan; Chen
Kent Cheng 鄭則士 Zheng, Zeshi Jut Si; Jui Si; Juk-Si; Kent; Cheng; Zheng
Lawrence Cheng 鄭丹瑞 Zheng, Danrui Tan Shui; Dan Shui; Tan-shui; Lawrence Cheng; Zheng
Alex Cheung   章國明   Zhang, Guomin Kwok-Ming; Gwok-Ming; Alex; Cheung; Zhang
Jacob Cheung 張之亮   Zhang, Zhiliang Chi Leung; Jacob; Cheung; Zhang
Chi-sing Cheung   張志成   Zhang, Zhicheng Chi Sing; Chi-Sing; Chih-sheng; Chi Shing Cheung, Chang, Zhang
Hai Ging Cheung 張海靖   Zhang, Haijing Hoi-Ching; Hai Ging; Cheung; Zhang
Kin Man  Cheung 張乾文   Zhang, Qianwen Gon-Man; Kon-Man; Kin Man; Cheung; Zhang
Alfred Cheung 張堅庭   Zhang, Jianting Kin Ting; Kin-Ting; Alfred; Cheung; Zhang
Mabel Cheung   張婉婷   Zhang, Wanting Yuen-Ting; Mabel; Cheung; Zhang
Roman Cheung   張肇麟 Zhang, Zhaolin Man Kwong; Shiu-Lun; Siu-Lun; Roman; Cheung; Zhang
Siu Kin  Cheung 張少堅   Zhang, Shaojian Siu-Kin; Siu Gin; Cheung; Zhang
Joe Cheung 張同祖   Zhang, Tongzu Tung-Cho; Tung Cho; Tung Joe; Tung Jo; Tung Joe; Joe Cheung; Zhang
Joe Chu 朱繼生   Zhu, Jisheng Joseph; Chi Chiong Chavez; Kai-Sang; Joe Chu; Zhu
John Chiang   姜大偉   Jiang, Dawei David; Da-wei; Dai-wai; Ta-wei; Garth Lo; Yen Wei; John; Chiang; Jiang; Keung
Jeffrey Chiang  蔣家駿   Jiang, Jiajun Kar Chun; Jeff; Chia-Chun; Ka Cheung; Jeffrey; Chiang; Jiang;
Stephen Chow  周星馳   Zhou, Xingchi Sing Chi; Sing-Chi; Shinchi; Shing-Chi; Stephen; Chow; Chiau; Chau; Zhou
Jonathan Chik  戚其義   Qi, Qiyi Ki Yee; Gei-Yee; Jonathan; Chik; Qi
Wellson Chin 錢慈良   Qian, Ciliang Tsz-Leung; Chee Leung; Sing Wai; Shengwei; Wellson; Chin; Qian
Ka Lok Chin   錢嘉樂   Qian, Jiale Kar-Lok; Ka-Lok; Ka Lok; Kar Lok Chin; Qian
Cash Chin 錢文錡   Qian, Wenqi Man-Kei; Man Kei; Cash; Chin; Qian
Andy Chin 錢永強   Qian, Yongqiang Wing-Keung; Wing Keung; Andy;  Chin; Chien; Qian
Tony Ching 程小東 Cheng, Xiaodong Siu Tung; Siu-Tung; Bao-shan; Hsiao-tung; Shao Tung; Tony; Ching; Cheng; Chin;
Samson Chiu   趙良駿   Zhao, Liangjun Leung-Chun; Samson; Chiu; Zhao
Derek Chiu 趙祟基   Zhao, Chongji Sung Kee; Derek; Chiu; Zhao
Wing Cho   曹榮   Cao, Rong Wing; Cho, Chao; Tso
Clifford Choi 蔡繼光   Cai, Jiguang Gai-Gwong; Kai Kwong;Gai-Kwong: Clifford;   Choi, Cai
Yun Chor   楚原 Chu, Yuan Yuen; Yun; Yuan; Yi; Yu; Chor; Chu; Choh; Chin
Chun Wing Chow   周振榮   Zhou, Zhenrong Jan-Wing; Chun Wing; Chung Wing; Wing Chow, Zhou;
Kevin Chu   朱家宏   Zhu, Jiahong Kevin; Jiahong Chu, Zhu
David Chung 鍾志文   Zhong, Zhiwen Chi-Man; Chi Man; David Chung; Cheung; Zhong
Kenny Bee   鍾鎮濤   Zhong, Zhentao Chun To; Chun-to; Jan To; Kenny Chung; Zhong
Shu Kai Chung   鍾澍佳   Zhong, Pengjia Shu-Kai; Shu Kai; Chung; Zhong
Billy Chung 鍾少雄   Zhong, Shaoxiong Siu-Hung; Siu Hung; Billy; Chung; Zhong
Clarence Ford 霍耀良   Huo, Yaoliang Yiu Leung; Yiu-leung; Clarence; Fok; Ford; Huo
Henry Fong 方平   Fang, Ping Ping; Peng; Henry; Fong; Fang;
Allan Fung   馮意清   Feng, Yiqing Yi-Ching; Allan; Fung; Feng;
Hak On  Fung 馮克安   Feng, Kean Hak-On; Ko-an; Ko An; Hak On Fung; Feng;
Stephen Fung   馮德倫   Feng, Delun Tak-Lun; Stephen; Fung; Feng;
John Hau 侯永財   Hou, Yongcai Wing-Choi; Wing Choi; Joe; Jon; John;  Hau; Hou
Fan Ho  何藩   He, Fan Fan Ho; He
Lin Chau Ho   何連洲   He, Lianzhou Lin-Chow; Lien Chau; Lin Chow; Lin Chau; Ho; Hoh; He
Moon Hwa Ho   何夢華   He, Menghua Mung-Wa; Moon Hwa; Ho; Hoh; He
Samuel Ho 何澍培   He, Pengpei Sam; Shu-Pui; Shu Pui; Samuel; Ho; He; Hou
Titus Ho   何永霖   He, Yonglin Wing-Lam; Titus; Ho; He
Ann Hui   許鞍華   Xu, Anhua On-Wah; Anne; On Hui; Xu
Michael Hui 許冠文   XU, Guanwen Koon-Man: Kuan-Wen; Michael; Hui, Xu
Sammo Hung   洪金寶   Hong, Jinbao Kam-Bo: Kum Bo; Samo; Ching-Pao; Chin-Pao; Yuen-Lung; Yuan-Lung; Ching-Pao; Tai-Cheng; Sammo; Hung; Hong; Chu; Hun; Chin
Sam Ip   葉森   Ye, Sen Sam; Shen; Shun; Sheng; Ip; Yip; Yeh; Yip; Yep
Kwok Leung Kam   甘國亮   Gan, Guoliang Kwok-Leung; Kwok Leong; Kurt; Kwok Leung; Kam, Gan; Lang
Venus Keung 姜國民   Jiang, Guomin Kwok-Man; Kwok Man; Venus; Keung; Jiang
Hoi Lam King   敬海林   Jing, Hailin Hoi-Lam; Hoi Lam; Ging; King; Jing
Clifton Ko   高志森   Gao, Zhisen Chi-Sum; Chi Sum; Chi Shen; Clifton; Ko; Kao; Gao
Danny Go   高林豹   Gao, Linbao Lam Pau; Lam Paau; Danny; Ko; Go; Gao
Yik-Chun Go  高翊浚   Gao, Yijun Yik-Chun; Yit Chun Ko; Go; Gao
Sin Ming Ko   高先明   Gao, Xianming Sin-Ming; Sin Ming Ko; Go; Gao
Vincent  Kok 谷德昭   Gu, Dezhao Tak Chiu; Tak-Chiu; Vincent; Kok; Gu; Kuk; Guk; Ku
Joseph  Kuo 郭南宏   Guo, Nanhong Nan-Hong; Nan Hung; Joseph; Kuo; Kuh; Guo
Ching Liang Kwan   關正良   Guan, Zhengliang Jing-Leung; Jing-liang; Ching Liang; Gwan; Kwan; Guan
Stanley  Kwan 關錦鵬   Guan, Jinpeng Kam-Pang; Kam Pang; Stanley; Kwan; Guan
Adrian Kwan 關信輝   Guan, Xinhui Shun-Fai; Shun Fai; Adrian; Kwan, Guan
Teddy Robin Kwan   關維鵬/ 泰迪羅賓   Guan, Weipeng Hung-Paang; Tai Dik Law Ban; Tai Di Luo Bin; Teddy Robin; Kwan, Guan; Gwaan
Park Huen Kwen   關柏煊 Guan, Baixuan Paak-Suen; Pak-huen; Park Huen; Kwen; Gwaan; Guan
Derek Kwok 郭子健   Guo, Zijian Ji-Kin; Tsz Kin; Chi-kin; Derek;  Kwok; Gwok; Guo
Abe Kwong   鄺文偉   Kuang, Wenwei Man-Wai; Man Wai; Abe; Kwong; Kuang;
Albert Lai   賴建國   Lai, Jianguo Gin-Kwok; Albert; Lai
Kai Keung Lai 黎繼強   Li, Jiqiang Kai-Keung; Kai Keung Lai; Li
Ivan Lai   黎繼明   Li, Jiming Kai Ming; Gai Ming; Ivan; Lai; Li
Michael Lai   黎小田   Li, Xiaotian Siu-Tin; Hugo; Siu Tin; Michael; Lai; Lei; Li
David Lai 黎大煒   Li, Dawei Dai-Wai; Tai Wai; David; Lai; Li
Guy Lai 黎應就   Li, Yingjiu Ying-Chau; Ying Chau; Ying Chow; Guy; Lai; Li
Dante Lam 林超賢   Lin, Chaoxian Chiu-Yin; Chiu Yin; Dante; Lam; Lin
Pak Lam Chui 徐蝦; 徐柏霖 Xu, Xia Pak Lam; Xia; Hsia Chui, Xu; Hsu
Ringo Lam  林嶺東   Lin, Lingdong Ling-Tung; Ling Tung; Ringo; Lam; Lin
Aubrey Lam 林愛華   Lin, Aihua Oi-Wa; Oi Wah; Oi-Wah; Aubrey; Lam; Lin
David Lam   林德祿   Lin, Delu Tak-Luk; Tak Luk; David; Tak-Yuk; David; Lam; Lin
Wah Chuen Lam   林華全   Lin, Huaquan Wah-Chuen; Wah Chuen; Yah Chuen Lam; Lin
Wai Lun Lam   林偉倫   Lin, Weilun Allun; Wai-Lun; Ah Lun; Wai Lun; Lam; Lin
Kar Leung Lau   劉家良   Liu, Jialiang Chia-Liang; Kar-Leung; Kar Leung; Kar-Leong; Kung Fu Leung; Kung Fu Liang; Ka Liang; Chia Liang; Sifu Lau, Liu
Bruce Lau 劉家榮   Liu, Jiarong Kar-Wing; Kar Wing; Ga Wing; Chia-Yung; Ga-Wing; Chia-Rong; Ka-Wing; Bruce; Lau; Liu
Ricky Lau 劉觀偉   Liu, Guanwei Koon-Wai; Kun Wai; Eric; Koon Wai; Kwun Wai;| Guanwei; Ricky Lau; Liu
Shing Hon Lau   劉成漢   Liu, Chenghan Shing-Hon; Shing Hon; Chenghan Lau; Liu
Benny Lau 柳瑞雄   Liu, Ruixiong Shui-Hung; Sui Hun; Benny; Lau; Liu
Andrew Lau 劉偉強   Liu, Weiqiang Wai-Keung; Wai Keung; Andrew; Lau; Liu
Dean Shek 石天   Shi, Tian Dean; Dean Saki; Charlie; Tien; Tien; Tin; Shi; Shek; Sek; Shia; Shih; Shik
Alex Law   羅啟銳   Luo, Qirui Kai-Yui; Kai Yui; Alex; Law; Luo
Bruce  Law 羅禮賢   Luo, Lixian Lai Yin; Bruce; Law; Luo
John Law   羅馬   Luo, Ma John ; Ma Law; Luo
Norman Law  羅文   Luo, Wen Man; Norman; A. Norman Law; Luo
Wing Cheong Law   羅永昌   Luo, Yongchang Vincent; Wing-Cheong; Law; Luo; Lo
Daniel Lee   李仁港   Li, Rengang Yan-Gong; Yan Gong; Yan Kong; Yan-Kong; Daniel; Lee; Li
Anthony Ying Lok Lee   李英洛   Li, Yingluo Barry; Ying-Lok; Anthony; Lee; Li
Chi Ngai Lee  李志毅   Li, Zhiyi Chi-Ngai; Chi Ngai; Ji Ngai; Chi Yi; Lee; Li; Lei;
Chiu Lee 李釗   Li, Zhao Chiu; Zhao Lee; Li
Max C.C. Lee   李超俊   Li, Chaojun Chiu-Jun; Chiu Chun; Max; Max C.C. Lee; Li
Julian Lee   李志超   Li, Zhichao Chi-Chiu; Chi Chiu; Julian; Lee; Li
Lik Chee Lee   李力持   Li, Lichi Lik-Chi; Lik Chee; Lik-chee; Richard; Lichi Lee; Li
Danny Lee   李修賢   Li, Xiuxian Danny; Sau-Yin; Sau Yin; Hsiu Hsien; Hsiu-Hsien; Hso Hsun; Xiuxian Lee; Li
Yuen For  Lee 李元科   Li, Yuanke Yuen For; Yuanke; Yuen For; Lee; Li
Tony Leung 梁鴻華   Liang, Honghua Tony; Hung-Wah; Hung Wah   Leung; Liang
Simon Leung   梁志華   Liang, Zhihua Simon; Chi-Wa; Chi Wa; Leung; Liang
Ka Yan Leung   梁家仁   Liang, Jiaren Kar-Yan; Ka Yan; Chia-ren; Chia-jen; Kar Yan; Chia Jen; Wing-Jen; Leung; Liang
Tony Leung   梁小熊   Liang, Xiaoxiong Tony; Siu-Hung; Alex; Siu Hung; Hsiung Kuang; Antony; Hung Wah; Mau Hung Leung; Liang
Ming Wah Leung   梁明華   Liang, Minghua Ming-Wa; Ming Wah Leung; Liang
Patrick Leung 梁柏堅   Liang, Baijian Patrick; Pak-Kin; Pak Kin Leung; Liang
Anthony Pa-San   巴山   Ba, Shan Ang Saan; Pasan; Anthony; Leung; Liang
Raymond Leung  梁本熙   Liang, Benxi Raymond; Pun-Hei; Pun Hei; Ray   Leung; Liang
Kant Leung   梁宏發   Liang, Hongfa Kant; Wang-Fat; Wang Fat; Leung; Liang
Kwok-Lap Lee 李國立   Li, Guoli Kwok-Laap; Kwok-Lap; Kwok Lap   Lee; Li
Keith Li 李百齡   Li, Bailing Keith; Baak-Ling; Pak Ling; Pai Ling; Pak Ling; Pak-Ling; Lee; Li
Yuen Ching Lee   李元青   Li, Yuanqing Yuen-Ching; Yuen Ching; Lee; Li
Wai Hung Liu 廖偉雄   Liao, Weixiong Wai-Hung; Wai Hung; Liu; Liao
Chi-Leung Law 羅志良 Luo, Zhiliang Chi-Leung; Chi Leung Law; Lo; Luo
Kim Wah Lo   勞劍華   Lao, Jianhua Kim-Wa; K.W.; Kim Wah Liu; Lo; Lao
Sou Chour Lou   羅舜泉   Luo, Shunquan Sou-Chour; Seun-Chun; Sou Chour; Lo; Lao; Luo
Tommy Lor 羅惠德   Luo, Huide Tommy; Wai-Tak; Law; Lor; Luo
Kin Lo 盧堅   Lu, Jian Gin; Ka; Kin; Lo; Lu
Raymond Lui 雷成功   Lei, Chenggong Raymond; Shing-Gung; Shing Gung; Gung; Kung; Wai-Man; Wai Man; Cheng Kun; Hsing Kung; Wei-wen Lei; Liu;
Jamie Luk   陸劍明   Lu, Jianming Jamie; Kim-Ming; Kim Ming; Chien-Ming; Ken-Ming; Chien Lung; Chien Ming Luk; Lu
Patrick Lung 龍剛   Long, Gang Patrick; Kong; Lung-Kong Lung; Long
Jingle Ma   馬楚成   Ma, Chucheng Jingle; Choh-Shing; Chor-Sing; Cho Shing; Chor Shing Ma
Joe Ma   馬偉豪 Ma, Weihao Joe; Wai-Ho; Wai Ho; Jo; Ma
Angela Mak   麥玲枝   Mai, Lingzhi Angela; Lingzhi Mak; Mai
Michael Mak   麥當傑   Mai, Dangjie Michael; Dong-Git; Dong Kit; Dong-kit; Michael King; Don Kit; Tong-Kit; Mak; Mai
Albert Kai-kwong Mak 麥啟光   Mai, Qiguang Albert; Kai-Kwong; Kai Kwong Mak; Mai
Karl Maka  麥嘉   Mai, Jia Karl Maka; Ga; Carl; Kar; Kais; Kar S.; Karl; Ka; Mak; Mai
Alan Mak 麥兆輝   Mai, Zhaohui Alan; Siu-Fai; Shiu Fai; Siu Fai; Mak; Mai
Peter Mak 麥大傑   Mai, Dajie Peter; Tai-Kit; Tai Kit; Mak; Mai
Hugo Ng 吳岱融   Wu, Dairong Hugo; Doi-Yung; Doy Yung; Toi-Yung; Hwee Lai; Ng; Wu
See-Yuen Ng   吳思遠   Wu, Siyuan See-Yuen; Sze-Yuen; Szu-yuan; Siyuan; Se Yuan; Shu Yuan; See Yuen; Sze Yuen Ng; Wu
Sing-Pui O   柯星沛   Ke, Xingpei Sing-Pui; Sing Pui; Sing Pei; O; Oh; Ko; Ke
Edmond Pang 彭浩翔 Peng, Haoxiang Edmond; Ho-Cheung; Ho Cheung   Pang; Peng
Jacky Pang   彭綺華   Peng, Qihua Jacky; Yi-Wah; Yee Wah; Yi Wah; Yee-Wah Pang; Peng
Peter Pau   鮑德熹   Bao, Dexi Peter; Tak-Hai; Pau; Pao; Bao
Henry Poon   潘家富   Pan, Jiafu Herny; Ka-Fu; Poon; Pan
Calvin Poon 潘源良   Pan, Yuanliang Calvin; Yuen-Leung; Yuen Leung; Poon; Pan
Stephen Shin   冼杞然   Xian, Jiran Stephen; Gei-Yin; Gei Yin; Kei Yin; Shin; Sin; Xian
Stanley Wing Siu 蕭榮   Xiao, Rong Stanley; Wing; Jung; K.W.; Wai; Yung; Ka Wing Hsiao; Siu; Xiao
Maria Soo 蘇靜雯   Su, Jingwen Maria; Jing-Man; Jing Man; Cheng Wen; Ching-wen; Ching Man So; Soo; Su
Wah Suen  孫華   Sun, Hua Wa; Wah; Suen; Sun
Chia Wen Sun 孫家雯   Sun, Jiawen Ga-Man; Chia Wen Suen; Sung; Sun
Francis Sung 宋豪輝   Song, Hanghui Francis; Ho-Fai; Ho Fai; Sung; Song
Antony Szeto  司徒永華   Situ, Yonghua Antony; Wing-Wah; Anthony; Tony; Wing Wah; Yonghua Szeto; Situ
Chung-ha Tam 譚仲夏   Tan, Zhongxia Chung-Ha; Tam; Tan
Victor Tam   譚朗昌   Tan, Langchang Victor; Long-Cheong; Long Cheung; Tam; Tan
Lung Ti  狄龍   Di, Long Lung; Long; Timmy Li; Fook Wing Ti; Di; Dik; Din
Louis Tan 陳國熹   Chen, Guoxi Kwok-Hei; Kok Hee; Louis;  Chan; Tan; Chen
Te Hsiang Teng 鄧德祥   Deng, Dexiang Tak-Cheung; Te Hsiang; Tak Cheung; Te-cheng; Tak Tseung; Tang; Dang; Teng; Deng;
Charles Tang 鄧榮汞 Deng, Ronglu Charles; Wing-Hung; Wing Hung; Tang; Dang; Deng
Johnnie To 杜琪峰   Du, Qifeng Johnnie; Kei-Fung; Kei Fung; Johnny; Kai Fung; To; Du
Terry Tong 唐基明   Tang, Jiming Gei-Ming; Kay Ming; Terry; Tong; Tang
Stanley Tong   唐季禮 Tang, Jili Stanley; Gwai-Lai; Kwai-Lai; Tong; Tang
Eric Tsang 曾志偉   Zeng, Zhiwei Eric; Chi-Wai; Chi Wai; Tsang; Tseng; Zeng
Hark Tsui   徐克   Xu, Ke Hark; Hak; Tsui; Chui; Xu
Ridley Tsui 徐寶華   Xu, Baohua Ridley; Bo-Wah; Po Wah; Po-Wah; Tsui; Xu
Siu Ming Tsui 徐小明   Xu, Xiaoming Siu Ming; Siuming; Tsui; Xu
Stephen Tung   董雲瑋   Dong, Yunwei Stephen; Wai; Yun Wei; Yun-wei Tung; Tong
Siu Kuen Wan   溫兆權   Wen, Zhaoquan Siu-Kuen; Siu Kuen; Shui Kuen Wan; Wen
Johnny Wang   王龍威   Wang, Longwei Johnny; Lung-Wei; Lung; Lung Wei Wong; Wang
Kam Tin Wong   黃錦田   Huang, Jintian Kam Tin; Wong; Huang
Kar Wai Wong   王家衛   Wang, Jiawei Kar-Wai; Kar Wai; W.K.W.; WKW; Wong; Wang
Anthony  Wong 黃秋生 Huang, Qiusheng Anthony; Chau-Sang; Chau Sang; Chau-Sun; Chow-Sun Wong; Huang
Arthur Wong   黃岳泰   Huang, Yuetai Ngok-Tai; Ngok Tai; Arthur; Njok Tai; Ngak Tai; Wong; Huang
Barbara Wong 黃真真   Huang, Zhenzhen Barbara; Chun-Chun; Chun Chun; Wong; Huang
Jing Wong   王晶   Wang, Jing Ching; Jing; Tsing; Yat-Cheung; Wong; Wang
Ally Wong 黃家輝   Huang, Jiahui Ally; Ka-Fai; Ka Fai; Wong; Huang
Manfred Wong   文雋   Wen Manfred; Man-Chun; Wen Chiao; Man Chun; Man Jun; Chiao Wen; Man Jun; Wong; Wang
Tin Lam Wong   王天林   Wang, Tianlin Tin-Lam; Tin Lam; Tin Lan; Tin Lem; Tian-lin; Ting-Lam; Wong; Wang
Yat Ping Wong   王日平   Wang, Riping Roddy; Yat-Ping; Yat Ping; Wong; Wang
Ying Git Wong  王英杰   Wang, Yingjie Ying-Git; Ying Git; Ying-Kit; Ying Kit Wong; Wang
John  Woo 吳宇森   Wu, Yusen John; Yu Chen; Hsiang-fei; Yu-Sam; Yao Shen; Yu Shen; Yu Sheng; Yu-Sheng; Yu-shen Woo; Wu; Ng
Sau-Yee Wu   胡樹儒 Hu, Shuru Shu-Yue; Sau yee; Sau-yee Woo; Wu; Hu
Jimmy Yang  楊以和   Yang, Yihe Yee-Who; Jimmy; Yeung; Yang
Herman Yau   邱禮濤   Qiu, Litao Herman; Lai-To; Lai To; Yau; Qiu
Chung Man Yee   奚仲文   Qi, Zhongwen Chung-Man; Chung Man; Yee; Qi
Derek Yee   爾冬陞   Er, Dongsheng Derek; Tung-Sing; Tung Sing; Tung-Sheng; Tung Sheng; Tung Shing; Tong-Sheng; Tung-Shing; T.S.; Yee; Erh; Er;
Chi Gin Yeung  楊志堅   Yang, Zhijian Chi-Gin; Chi Gin; Che Kin Yeung; Yang
Victor Yeung   楊家安   Yang, Jiaan Victor; Ka-On; Ka On; K.O. Yeung; Yang
Richard Yeung 楊權   Yang, Quan Richard; Kuen; Chuan Yeung; Yang
Takkie Yeung 楊逸德   Yang, Yide Takkie; Yat-Tak; Yat Tak, Yeung; Yang
Ho Yim  嚴浩   Yan, Hao Ho Yim; Yan
Simon F.W. Yip 葉輝煌   Ye, Huihuang Simon; Fai-Wong; Yip Fai; Yip; Ye
Stephan Yip 葉天行   Ye, Tianxing Stephan; Tin-Hang; Tin Hang; Tien Hsing;Tien-hsing; Yip; Ye; Yeh
Raymend Yip 葉偉民   Ye, Weiming Raymond; Wai-Man; Wai Man; Yip; Ye;
Wai Shun Yip   葉偉信   Ye, Weixin Wilson; Wai-Shun; Wai Shun; Wai Sun; Wai-Sun; Yip; Ye;
Man Kei Yiu   姚敏琦   Yao, Mingqi Man-Kei; Man Kei; Wen-chi Yiu; Yao;
Jing Chun Wat   郁正春   Yu, Zhengchun Jing-Chun; Jing Chun; Teng Heung; Yok; Wat; Yu
Yonfan   楊凡   Yang, Fan Yonfan; Fan; Yon; Yeung; Yang
Antonio Yu   余冬青   Yu, Dongqing Antonio; Dung-Ching; Yu;
Daniel Yu   余偉國   Yu, Weiguo Daniel; Wai-Kwok; Wai Kwok Yu;
Dennis Yu 余允抗   Yu, Yunhang Dennis; Wan-Kwong; Won Kong;  Yun Kong Yu;
Biao Yuen   元彪 Yuan, Biao Bill; Biu; Jimmy; Yuen; Yuan;
Corey Yuen   元奎   Yuan, Kui Corey; Kwai; Kuei; Cory; Fui; Yuen; Yuan;
James Yuen   阮世生   Ruan, Shisheng James; Sai-Sang; Yuen; Ruan
Wo Ping Yuen   袁和平   Yuan, Heping Wo-Ping; Da-an; Dai-an; Jua Lu-Jiang; Wo Ping; Woo Ping; Ta-an; Ta Yen; Woo-Ping; Woo;| Wu Ping; Yuen; Yuan;
Terence Yung   翁子忠   Weng, Zizhong Terence; Ji-Chung; Chi Chung Yung; Weng;
Peter Yung 翁維銓   Weng, Weiquan Peter; Wai-Chuen; Wai Chuen; Yung; Weng;
Zeming Zhang   張澤嗚 Zhang, Zeming Chak Ming; Zhang; Cheung;